dimarts, 18 de setembre de 2007

Eduard Gisbert i la N-II


La fermesa amb que l’Alcalde del Masnou, el socialista Eduard Gisbert, va exigir canvis estructurals al traçat de la carretera N-II al Ministeri de Foment i la seva postura contrària a les mesures implantades –no consensuades amb els municipis interessats- té ressò avui a la premsa.

El Períodico de Catalunya recull àmpliament la postura defensada per l’Eduard Gisbert a la que van sumar-se la resta d’alcaldes afectats. Així destaca que "Aquest tipus de mitjana dóna a la N-2 un caràcter d'autovia que per configuració no li correspon", i al mateix temps precisa que per aquesta raó l’Ajuntament sol·licitarà a la demarcació de carreteres una altra mena de separació.

Aquesta postura és coincident amb la de les entitats que reclamen que la carretera N-II es transformi en una via cívica, postura que ha defensat el consistori des de la creació de la Plataforma Cívica 21 del Masnou.

Ens congratula saber que l’Ajuntament defensa els interessos del municipi pel que des d’aquestes línies vull felicitat a tot el Consistori i els encoratjo a seguir en aquesta línia.