dijous, 13 de setembre de 2007

Confidencial: traspassos a la Generalitat

La voluntat del govern Central d’aplicar l’Estatut és evident. A la reunió de la CMTAEG (Comissió Mixta Transferències Administració Estat/Generalitat) presidida per Elena Salgado Ministra d'Administracions Públiques, ha aprovat avui cinc nous traspassos.

Aquests traspassos, que suposen un cost efectiu de més de 75,3 milions d’Euros, són l'Hospital Clínic, l'ordenació i gestió del Litoral, la declaració d'utilitat pública, l'assignació de l'ISBN i l'ISSN, i les ajudes comunitàries a organitzacions de pagesos.

Respecte a l'aprovació del traspàs del Clínic, a partir de l'1 de gener del 2008, l'Administració de l'Estat traspassarà a la Generalitat un cost efectiu de 75 milions d’Euros, a més de 110 milions d’Euros per al sanejament financer i inversions compromeses al centre en cinc anualitats.

Quant a l'ordenació i gestió del Litoral, traspassa la gestió i autorització d'instal·lacions de temporada a les platges.

D'altra banda, a partir del pròxim 1 de gener, la Generalitat de Catalunya exercirà funcions en matèria d'assignació, catalogació i informació relacionades amb l'atorgament dels codis internacionals d'identificació de llibres (ISBN) i de publicacions periòdiques (ISSN), d'acord amb les normes de l'Administració de l'Estat en la seva relació amb l'Agència Internacional de l'ISBN i amb el Centre Internacional de l'ISSN pel que es transferiran una mica més de 214.000 Euros.

La Ministra Salgado ha assenyalat que els treballs per al traspàs dels serveis ferroviaris de rodalies de Barcelona ja s'han iniciat en la Ponència celebrada el dia 10 amb la finalitat de complir amb el calendari avançat pel president del Govern en el Debat sobre l'Estat de la Nació.

Un altre dels temes, als quals s'ha donat "un fort impuls" segons Salgado és el de la seguretat privada, sobre la qual s'ha arribat a un acord de col·laboració que se signarà en les pròximes setmanes entre el Ministeri de l'Interior i el departament d'Interior.