dijous, 1 de maig de 2008

Sentit comú

El PSC és un partit d'esquerres. Proposa polítiques d'esquerres i actua com un partit d'esquerres. És cert que hi ha altres partits ubicats més a l'esquerra del PSC, res a dir, però a diferència d'aquests la responsabilitat i el sentit comú -seny que en diuen- fa que actuem o defensem propostes més pragmàtiques en benefici de la comunitat. I això costa pair a les altres esquerres.

Aquest fet és dona també a CiU. La coalició ha demostrat amb suficiència la seva actitut pragmàtica i responsable a l'hora de prendre decisións. Tenen sentit d'estat i és nota. És per això que moltes vegades, grans decisions han de ser preses pels dos grans partits amb sentit d'estat.

El tema de la N2 n'és un bon exemple.

Des del
PSC i CiU sabem que cal dotar de laterals l'autopista per poder convertir en una autèntica via cívica municipal el traçat que actualment ocupa la N2 i que amb el traspàs a la Generalitat és, cada cop més, una realitat. I estem d'acord.

Tenim fonaments idològics diferents, tenim projectes diferents, però tant CiU com PSC tenim allò necessari per tiran endavat grans projectes i sentit comú.

Molt sentit comú.