divendres, 18 de gener de 2008

Ahir va ser un gran dia!!!

Ahir, amb l’aprovació dels pressupostos es va confirmar que el govern en minoria del Masnou és més sòlid del que mols pensaven i desitjaven i els seus fonaments estan arrelats en el pacte que l’anterior mandat va permetre al Masnou gaudir del primer Alcalde Socialista de la seva història.

La veritat és que minuts abans del ple la tensió era evident. La Sala, més plena que és habitual però sense arribar a omplir l’aforament total congregava al millor i granat dels seguidors de tots els partits presents i de convilatans que volien conèixer de primera mà el que havia de passar. La rumorologia anava plena i la notícia que el diari el Punt va publicar el dia abans va contribuir, sens dubte, a generar més expectació.

A les vuit tocades, l’Eduard Gisbert, Alcalde del Masnou va donar la benvinguda als presents, moment que va agrair la presència del regidor Jordi Pagès, que va ser resposta pels presents amb un fort aplaudiment molt emotiu.

Seguidament va procedir a donar pas als diferents punts de l’ordre del dia, un rera l’altre, fins que va arribar al punt dels pressupostos i va cedir la paraula al Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Artur Gual.

Aquest, un xic nerviós i de forma solemne, va donar lectura al contingut de l’acta de la convocatòria.

En aquell moment els portaveus dels grups del PP i d’ERC van retirar les seves esmenes al haver garantit el govern, mitjançant negociació prèvia, que incorporaria demandes que hi figuraven a les mateixes. CiU, per contra, va mantenir la seva moció, que va llegir i argumentar.

L’Artur Gual, ja superat el primer tràngol, va donar resposta a tots els grups, llegint les incorporacions realitzades tant al PP com a ERC i va desmuntar, una a una, les argumentacions que CiU va fer dels pressupostos.

Un cop rebutjada la moció de CiU, l’Artur Gual va presentar el pressupost. Va informar els presents els criteris amb els que havia estat elaborat i que no eren altres que rigor, austeritat i ambició. Més de vint minuts d’intervenció brillant i molt aclaridora que, posteriorment, va ser celebrada per tots els portaveus de la oposició.

En arribar a la votació el còmput va ser el següent:

  • Govern: 10 vots Si
  • CiU + PP: 8 vots No
  • ERC: 3 vots Abstenció

D’acord amb el que estableix la legalitat vigent aquest resultat garantia l’aprovació del pressupost municipal presentat pel govern amb les aportacions de la oposició.

Quan va arribar els moments per explicar els vots de cadascuna de les formacions, els portaveus dels diferents grups municipals, per ordre de vots –menor a major-, van justificar les seves postures.

Va iniciar el parlament el portaveu del PP, Frans Avilés, el qual va valorar molt positivament el rigor, la tasca tècnica així com la voluntat política mostrada per intentar arribar a un acord que ell mateix va lamentar que no fos possible. Tot i així, va plantejar una sèrie de canvis en les partides i especialment a la que corresponia a la TDT. El seu to va ser inicialment molt conciliador tot i que va acabar dur i incisiu.

El portaveu d’ERC, Quim Fàbregas, va iniciar el seu parlament felicitant el govern per haver aconseguit l’aprovació dels pressupostos donat que, en paraules d’ell “el govern ho tenia difícil i se n’ha sortit”. Va destacar l’esforç pel consens així com va valorar molt positivament la negociació que va definir com noble i neta.

En un discurs responsable i amb ganes d’estendre la mà, va destacar que les dubtes havien embargat la seva formació fins gairebé l’hora del ple i va insistir que “a les 7 de la tarda no sabíem que votaríem”. Va fer una valoració molt positiva del pressupost presentat i va lloar els canvis introduïts i va referir-se, partida per partida, les que havien estat millorades amb les seves aportacions.

Va fer, però, una sèrie de retrets al govern per uns canvis de regidoria en determinades partides que anteriorment controlava el departament de Manteniment i Serveis i va dubtar de l’eficàcia de les partides de recollida de mobles i la que l’Ajuntament, amb 30.000 Euros, vol combatre la plaga del morrut de les palmeres.

Va recordar que al mes de maig finalitzen els convenis de la neteja viària, la recollida d’escombraries i la jardineria i que el seu grup havia incrementat, amb l’acord amb el govern, aquestes partides. També va relacionar, una a una, les inversions que, a proposta del seu grup, el govern havia incorporat al pressupost.

Al finalitzar va voler agrair l’esforç tant del Regidor d’Hisenda en una negociació dura però amable com de l’Interventor per la facilitat i la voluntat d’ajudar mostrada.

Un cop finalitzada la intervenció del portaveu d’ERC, l’Alcalde va donar la paraula al portaveu del grup municipal de CiU, Pere Pares.

Aquest va començar felicitant els presents pel to del debat i va voler felicitat expresament al ponent, Artur Gual, pel rigor demostrat i el treball ben fet així com pel contingut tècnic de la documentació presentada.

Com sempre, amb una sòlida argumentació i amb un to suau i elegant però carregat d’intenció, va destacar la manca d’un pla d’acció municipal (PAM) que acompanyes els pressupostos, fet que fins i to la pròpia memòria resaltava.

Va definir aquests pressupostos com el “darrer pressupost del tripartit” i va voler fer una reflexió respecte en context econòmic que va definir com “desacceleració econòmica”.

En tot cas, va dir que tot i estar plenament d’acord amb la major part d’aquest pressupost, pel seu grup la inversió en la TDT estava de més i que quedava plenament invalidat per la inversió en la compra de la Caserna de la Guàrdia Civil i la construcció de l’edifici municipal al solar de Correus, inversions que el seu grup rebutja.

Finalizat el punt dels pressupostos, va tenir lloc els precs i preguntes dels regidors de la oposició als regidors del govern, amb el detall que el portaveu del PP va cedir el seu torn al regidor Jordi pagès que va fer dos precs i seguidament va marxar, acompanya de la seva dona. La seva sortida va provocar un nou aplaudiment espontani del públic assistent.

Finalizat el ple, el Regidor d’Hisenda Artur Gual va convertir-se en la persona més felicitada de la Sala.

Com a màxim responsable del PSC puc assegurar-vos que l'Artut Gual ha estat capaç, juntament amb el personal del departament d’Hisenda, de presentar uns pressupostos moderns, entenedors i ben estructurats que marquen un abans i un desprès en la gestió econòmica de la Vila i permeten dir que el Masnou, en gestió financera, ara ja està en el segle XXI.

Properament us informaré de totes les accions i inversions que el govern ha previst per aquest any 2008.

Ara toca seguir treballant.