dimarts, 4 de desembre de 2007

La Declaració del Masnou

Aquest divendres va tenir lloc al Masnou el Consell de Federació del Maresme, màxim òrgan entre congressos i que va reunir a més de seixanta membres del Maresme. A més hi eren presents el Diputat Manuel Más, la Diputada Consol Prados i el Delegat del Govern Joan Rangel.

L'Eduard Gisbert, Alcalde del Masnou, va donar la benvinguda a tots els assistents i també, va presentar la proposta de resolució del Consell sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca, que duu el subtítol És l'hora de les decisións!... Aquest document va ser aprovat i anomenat Declaració del Masnou.

Doncs bé, la declaració del Masnou, a més de fer una exposició clara i detallada de les accions que el PSC ha impulsat des del territori sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca, de definir els objectius centrals del PSC del Maresme en relació a la xarxa viària i en l'àmbit del transport públic, fa una demanda a les administracions competents per prende les següents solucions:

  1. Que la N-II deixi de passar pel Maresme

  2. Que el traçat actual de la N-II, amb les característiques definides, passi a ser una carretera de titularitat de la Generalitat de Catalunya

  3. Que en base als estudis esmentats referents al traçat d'una nova carretera al costat de la C-32 es redacti el projecte constructiu i es liciti amb urgència les obres d'aquesta nova via.

  4. Que la Generalitat de Catalunya d'acord amb els ajuntaments i el territori redacti un projecte de conversió de l'actual N-II en via urbana.

  5. Que es destini una part del Fons pel lliurament dels Peatges pactat entre la Generalitat i l'Estat a la mobilitat obligada dels residents del Maresme.

  6. A la dotació econòmica necessària per les inversions en la xarxa ferroviària i la millora del transport públic per carretera.

  7. L'encàrrec per part de CCM de la segona fase de l'estudi del nou traçat de la N-II al seu pas pel Maresme Nord.

Efectivament, el PSC del Maresme torna novament a liderar el debat polític i en un tema tant important com les infrastructures.

Ara és l'hora de les decisións!!!!